Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikasının amacı, nortek.es, nortek.fr, nortekfluids.com, nortekfluids.com.tr web sitesinin (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) kullanıcısını (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi hakkında bilgilendirmektir.

1.- Verilerinizin işlenmesinden hangi şirket sorumludur?

Verilerinizin işlenmesinden sorumlu şirket, Vergi Kimlik Kodu A33010471 olan ve Polígono Los Leones 37, 50298 Pinseque (Zaragoza, İspanya) adresinde kayıtlı ofisi bulunan NORTEK S.A.’dır (b undan böyle “SORUMLU” olarak anılacaktır).

İşbu Gizlilik ve Veri Koruma Politikası ile ilgili her türlü soru için Kullanıcı aşağıdaki e-posta adresinden SORUMLU ile iletişime geçebilir nortek@nortek.es .

2.- SORUMLU TARAF neden veri işlemeyi gerçekleştirme yetkisine sahiptir?

SORUMLU, Kullanıcı tarafından Web Sitesi aracılığıyla talep edilen hizmetleri sağlayabilmek için Kullanıcının kişisel verilerini işler ve bunun için Kullanıcı bu Gizlilik Politikasını ve sağlanan ilgili kutuları kabul ederek onay verir.

SORUMLULUK SAHİBİ, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Bu nedenle kişisel bilgileriniz, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bireylerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (AB) 2016/679 hükümlerine (bundan böyle “GDPR” olarak anılacaktır) tam olarak uygun olarak güvenli bir şekilde tutulur ve azami özen gösterilerek işlenir.

3.- Kişisel verilerinizin işlenme amaçları nelerdir?

Bu Gizlilik Politikası, SORUMLU’nun Web Sitesinde barındırılan hizmetler ve içerikle ilgilenen Kullanıcılara sunduğu hizmetlere (bundan böyle “Hizmetler” olarak anılacaktır) erişimi ve bu hizmetlerin kullanımını düzenler.

GDPR hükümleri uyarınca, kişisel verilerinizin aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işleneceğini bildiririz:

(i) Web Sitesinde Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetleri sağlamak.

(ii) Kullanıcı isterse, e-posta, SMS/MMS, mektup, telefon veya diğer eşdeğer elektronik iletişim araçlarıyla SORUMLULUK’un hizmetleriyle ilgili haber bültenleri ve ticari ve promosyonel iletişimler göndermek.

Ancak Kullanıcı, kendisine gönderilen her ticari iletişimde ve istediği zaman aşağıdaki e-posta adresine ( ) bildirimde bulunarak onayını iptal edebilir.

4.- Veri saklama

SORUMLU tarafından toplanan veriler, Kullanıcının bu tür verilerin silinmesini talep etmemesi koşuluyla, hizmetlerin sağlanması için taraflar arasındaki sözleşmeye dayalı ilişki devam ettiği sürece saklanacaktır.

Kullanıcılar, verilerinin yalnızca önceki paragraflarda belirtilen amaçlar için toplanacağı ve bu amaçlarla bağdaşmayacak şekilde işlenmeyeceği konusunda bilgilendirilir.

5.- Kullanıcılar tarafından sağlanan verilerin doğruluğu

Kullanıcı, sağladığı kişisel verilerin doğru olduğunu garanti eder ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri SORUMLU’ya bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı, her durumda, sağlanan verilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır ve SORUMLU TARAF, yasalarca uygulanabilecek diğer eylemler saklı kalmak kaydıyla, yanlış veri sağlayan tüm Kullanıcıları kayıtlı hizmetlerden hariç tutma hakkını saklı tutar.

Güvenlik araçlarının kullanılması yoluyla verilerin korunmasına azami özen gösterilmesi tavsiye edilir ve SORUMLU TARAF, verilerin yasa dışı olarak kaldırılması, değiştirilmesi veya kaybedilmesinden sorumlu tutulamaz.

Bunlarda yapılacak herhangi bir değişiklik veya güncelleme, SORUMLU TARAF’a bu Gizlilik Politikası’nda mevcut olan iletişim araçları vasıtasıyla bildirilmelidir.

6.- Onayımı nasıl iptal edebilirim ve haklarımı nasıl kullanabilirim?

Kullanıcı şu haklara sahiptir (i) kişisel verilerine erişmenin yanı sıra (ii) yanlış verilerin düzeltilmesini talep edebilir veya duruma göre (iii) silinmesini talep edebilir, (iv) verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilir, (v) verilerinin işlenmesine itiraz etmek (vi) verilerinin unutulması hakkını kullanma; ve (vii) taşınabilirliğini talep edebilir. Ayrıca, yalnızca otomatik işlemeye dayalı kararlara tabi olmama hakkına sahipsiniz.

Bu hakların kullanılabilmesi için, Kullanıcı’nın Ulusal Kimlik Belgesi’nin bir fotokopisini veya yasal olarak geçerli herhangi bir başka aracı göndererek SORUMLU’ya kişiliğini kanıtlaması gerekmektedir.

Kullanıcılar tüm bu haklarını işbu Gizlilik Politikasında belirtilen iletişim araçları vasıtasıyla kullanabilirler.

Diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin, Kullanıcılar, kişisel verilerinin işlenmesinin yasal olmadığını düşünmeleri ve haklarının kullanılmasının tatmin edici olmaması durumunda, özellikle mutat ikametgahlarının, iş yerlerinin veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerin bulunduğu Üye Devletteki bir Denetim Makamına şikayette bulunma hakkına sahip olacaktır. Şikayetin iletildiği Kontrol Makamı, şikayetin takibi ve sonucu hakkında şikayet sahibini bilgilendirecektir.

7.- Verilerin güvenliği ve korunması.

Müşterilerinin ve ziyaretçilerinin gizliliğinin ve kişisel verilerinin korunması SORUMLU için çok önemlidir. Bu nedenle SORUMLU TARAF, verilerinin uygunsuz şekilde kullanılmasını önlemek için elinden gelen her şeyi yapar. Verilerinize yalnızca yetkili personel tarafından erişilebilir.

SORUMLU, yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak kişisel verilerin korunması için yeterli güvenliği sağlar ve İnternet’teki güvenlik önlemlerinin zaptedilemez olmadığını bildirmek saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcılar tarafından Web Sitesi aracılığıyla sağlanan verilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, değiştirilmesini, yetkisiz erişimini ve çalınmasını önlemek için elindeki tüm teknik araçları oluşturmuştur.

SORUMLU TARAF, yürürlükteki mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin sır saklama ve gizlilik yükümlülüğüne uymayı taahhüt eder.

Sağlanan kişisel veriler, SORUMLU tarafından hizmetin sağlanması için gerekli süre boyunca saklanacaktır.

8.- Bağlantılar

Bu Web Sitesi diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Diğer web sitelerinin sahipleri tarafından gerçekleştirilebilecek veri işleme faaliyetlerinden sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın. Bu Gizlilik Politikası yalnızca bu Web Sitesinde topladığımız bilgiler için geçerlidir. Web Sitemizden bağlantı verdiğiniz veya başka bir şekilde ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerinin gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

9.- Gizlilik Politikasındaki güncellemeler ve değişiklikler

SORUMLU TARAF, bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler meydana geldiğinde, Web Sitesindeki bildirimler yoluyla veya koşullar altında başka herhangi bir uygun prosedürle Kullanıcılara iletilecektir.