RSA

NORTEK, RSA sosyal sorumluluk mührünü aldı

Aragon Hükümeti, en ilgili sendika ve işveren örgütleriyle birlikte NORTEK’e RSA (“Aragon Sosyal Sorumluluk”) mührünü vermiştir.Yönetimde şeffaflık, çalışanlara saygı, mükemmellik arayışı, tedarikçilerle etik ve sorumlu ilişkilerin geliştirilmesi, sürdürülebilirlik ve çevresel etkilerinin azaltılması temelinde iyi sosyal sorumluluk uygulamalarını gönüllü olarak hayata geçiren bölgemizdeki şirketlere, serbest meslek sahiplerine ve her türlü kamu ve özel kuruluşa yöneliktir.

Bu takdir, bizi etik, sosyal ve çevresel bağlılığımızda daha da derinlemesine çalışmaya götürecek bir yolun yalnızca başlangıcıdır. NORTEK’in Kalite Politikası, şirketimizin hedeflerinden birinin “faaliyet gösterdiği endüstriyel, ekonomik ve sosyal bağlama önemli bir katkıda bulunmak” olduğunu belirtir.